2% z dane

 

Násilie ktoré ženy zažívajú zo strany intímnych partnerov a manželov, má závažný dopad na všetky oblasti ich života, ako aj na zdravie a životy ich detí. Preto sa snažíme čo najlepšie zabezpečiť koordinovanú a efektívnu pomoc, podporu a ochranu týchto žien a ich detí, pred násilím.

Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám pomáhať.

V prípade, ak ste sa rozhodli podporiť našu neziskovú organizáciu a vnímate našu prácu ako užitočnú, môžete tak urobiť prostredníctvom 2% z dane:

 

Sídlo: P.O.Box 45, 07501 Trebišov

IČO: 35582375

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8902000000002234651753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

Takto získané prostriedky budú použité na prekonanie krízových situácií v životoch žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Zo srdca Ďakujeme !!!