Zažívam násilie?

Tento dotazník slúži k zisteniu prítomnosti násilia v intímnom vzťahu.

Ak chcete zistiť, či sa k vám manžel/partner správa násilne skúste odpovedať na nasledujúce otázky:

 1. Napadol Vás manžel/partner fyzicky ( facka, sácanie, kopanie, strkanie… )?
 2. Bráni Vám manžel/partner v kontakte s rodinou alebo priateľmi, izoluje Vás? Cítite sa sama?
 3. Vyhrážal sa Vám už niekedy manžel/partner tým, že Vám zoberie deti, alebo že Vám ich nedovolí vziať so sebou, ak sa od neho pokúsite odísť?
 4. Ospravedlňuje svoje násilné správanie tým, že bol pod vplyvom alkoholu alebo iných drog, že mal zlý deň v práci a podobne?
 5. Kritizuje, podceňuje, ponižuje, uráža Vás alebo Vám  nadáva manžel/partner  pred inými ľuďmi?
 6. Je Váš manžel/partner extrémne žiarlivý a majetnícky, kritizuje Váš zovňajšok, resp. Vaše vlastnosti?
 7. Kontroluje a obmedzuje Vám manžel/partner  prístup k mobilu, počítaču, práci?
 8. Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám manžel/partner  povie, alebo urobí?
 9. Bránil Vám niekedy manžel/partner užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?
 10. Núti Vás manžel/partner užívať alkohol, drogy, alebo lieky, aj keď odmietate?
 11. Núti Vás manžel/partner k sexu a sexuálnym praktikám aj keď odmietate?
 12. Máte nedostatok financií spôsobený správaním manžela/partnera (alkoholizmus, drogy, gamblerstvo ) ? Musíte partnera prosiť o peniaze?
 13. Má Váš manžel/partner násilnú trestnú minulosť?
 14. Vyhrážal sa Vám manžel/partner niekedy zbraňou? ­
 15. Ničí manžel/partner vedome Vaše osobné veci, osobné veci Vašich detí, prípadne domácnosť?
 16. Myslíte, že by Vás, alebo Vaše deti manžel/partner mohol vážne zraniť, zabiť? Máte strach?
 17. Sľubuje Vám manžel/partner, že už zmení svoje správanie?

Ak ste odpovedali kladne na jednu alebo viac otázok , znamená to, že pravdepodobne zažíva násilie zo strany partnera. Čím viac kladných odpovedí , tým väčšia je pravdepodobnosť, že žijete v násilníckom vzťahu.

Netolerujte už ďalšie násilie a nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc!